صنایع دستی | مهم ترین صنایع دستی منطقه‌ خواف، قالی بافی و گلیم بافی

یکی از مهم ترین صنایع دستی مرسوم در منطقه‌ی خواف، قالی بافی و گلیم بافی است. بافت قالی از زمان های گذشته در این منطقه رایج بوده و بیشتر توسط زنان صورت می گرفته است. قالی بافی در این شهرستان هنری قدیمی است. هر بانوی خانه دار می تواند در عرض ۱ یا ۲ ماه قالیچه ای با کیفیت خوب ببافد. البته تولیدات در گذشته فقط به صورت قالیچه های ۲ تا ۵/۲ متری و پشتی بوده است اما امروزه تابلو فرش و قالی های بزرگ نیز به آن اضافه شده است.

طــــرح هایی که از گذشته بافته می شده، عبارت اند از : چهارگلی، گل سوزنی، خشتی، ترکمنی، گل بلوچی، گاشه بند سفید، کلاتگی،سنگانی، قاسم آبادی و….

 

تار و پودی که در قالی و قالیچه بافی مورد استفاده قرار می‌گرفته است از مواد اولیه ای چون پشم، پنبه و ابریشم بوده است. البته امروزه قالی بافی به اندازه‌ی گذشته، رونق ندارد. حضور زنان در فعالیت های اجتماعی خارج از خانه و دوری جستن از امورات خانه داری قدیم در کنار عدم درآمد مکفی، حاصل از بافتن و تولید قالی و قالیچه از دلایلی هستند که هنر قالی بافی را از رونق انداخته است.

 

تابلو فرش, قالی و قالیچه

از مهم ترین صنایع دستی منطقه‌ی خواف، قالی بافی و گلیم بافی است

 

منبع:seeiran.ir