آموزش تصویری | آموزش نحوه پیچیدن کادو با مفتول (بسیار ساده)

 

کادو پیچی با مفتول

این روزها خیلی جشن و مهمانی هست و عروسی و تولدها هم که همیشه به جای همیشگی خود هستند. هر قدر آموزش کادو پیچیدن را بدهیم باز هم کم گفته ایم. این آموزش هم در نوع خود تک است و کمتر جائی دیده اید.

کادو پیچی با مفتول

کادو پیچی با مفتول

کادو پیچی با مفتول

کادو پیچی با مفتول

کادو پیچی با مفتول