عکسهای زیبا از نمونه کارهای هنری بسیار شیبک با جوراب های رنگی

نمونه هایی از کارهای هنری با جوراب های رنگی را در زیر آورده ایم از آن ها ایده بگیرید.

ساخت گل با جوراب,نمونه کارهای هنری با جوراب

نمونه هایی از کارهای هنری با جوراب های رنگی

کارهای هنری با جوراب,مدل گل با جوراب

کاربرد جوراب های کهنه

ساخت گل های لاله با جوراب, درست کردن گل لیلوم با جوراب

نمونه هایی از کارهای هنری با جوراب های رنگی

ساخت گل با جوراب کهنه, کاربرد جوراب های کهنه

ساخت گل با جوراب

نمونه کارهای هنری با جوراب, مدل کارهای هنری با جوراب

نمونه هایی از کارهای هنری با جوراب های رنگی

مدل گل با جوراب, ساخت گل با جوراب

ساخت گل شیپوری با جوراب

مدل های گل با جوراب, ساخت گل های لاله با جوراب

نمونه هایی از کارهای هنری با جوراب های رنگی

درست کردن گل لیلوم با جوراب, ساخت گل با جوراب کهنه

درست کردن گلدان پر از گل های جورابی

ساخت گل با جوراب کهنه,مدل گل با جوراب

ساخت قو با جوراب

منبع : aftab92.mihanblog.com