آموزش کاردستی | طرز ساخت جعبه های کادویی به مناسبت روز پدر به شکل پیراهن

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

از این کیف و جعبه های هدیه برای کادوی روز مرد و پدر استفاده کنید.

جعبه ی کادویی کوچک

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

وسایل مورد نیاز برای جعبه های هدیه :

• کاغذ کادو یا کاغذ رنگی مشکی
• کاغذ یا مقوای سفید یا پارچه ی سفید
• یک مقدار روبان ساتن پهن مشکی
• دو عدد دکمه ی گرد سیاه

دستور ساخت جعبه ی هدیه:
۱- یک جعبه ی کوچک بردارید و با کاغذ مشکی آن را بپوشانید.
۲- یک مقدار از کاغذ سفید را برش داده ، طوری که عرض آن یک مقدار کوچک تر از عرض جعبه باشد.

آموزش ساخت جعبه هدیه,جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد

3- یک تکه از روبان را برش داده و مانند شکل دور جعبه تان بچسبانید.

هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

4- برای درست کردن پاپیون یک تکه از روبان را برش داده و  یک حلقه درست کنید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

5- این حلقه را مانند شکل زیر از وسط چسب بزنید.

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

6- یک تکه ی کوچک دیگر از روبان را برش دهید و آن را مانند شکل زیر ، در زیر حلقه ای که در مرحله ی قبل درست کرده بودید قرار دهید.

آموزش ساخت جعبه هدیه,جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد

7- حالا ابتدا و انتهای این تکه روبان را به هم بچسبانید تا شکل زیر ایجاد شود.

هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

8- حالا پاپیون را مانند شکل روی جعبه بچسبانید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

9- و در مرحله ی آخر دو دکمه ی سیاه را روی جعبه بچسبانید.

ساخت جعبه های هدیه,جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه

کیف هدیه

نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه,آموزش ساخت جعبه هدیه

در این مرحله ابتدا به یک کیف مشکی رنگ احتیاج داریم ، که در اکثر فروشگاه ها می توانید این ها را پیدا کنید. بقیه ی کار مانند ساخت جعبه ی هدیه کوچک است.

جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد,هدایای روز پدر

هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

بعد از اینکه کیف را تهیه کردید، مانند شکل با استفاده از کاغذ یا مقوای سفید حالت مثلثی را روی کیف ایجاد کنید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

سپس دور کیف را روبان مشکی بپوشانید.

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

پاپیون را همان طوری که در ساخت جعبه ی کادویی کوچک درست کردیم ، درست کنید و روی کیف بچسبانید.

ساخت جعبه هدیه روز مرد,هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر

حالا در مرحله ی آخر دکمه ها را بچسبانید.

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

جعبه ی کادویی بزرگ

جعبه هدایای روز پدر,نحوه ساخت جعبه هدیه,درست کردن جعبه هدیه

مراحل ساخت جعبه ی هدیه مانند مراحل ساخت جعبه ی کوچک می باشد ، فقط در سایزی بزرگتر.

آموزش ساخت جعبه هدیه,جعبه هدیه روز مرد,ساخت جعبه هدیه روز مرد

 هدایای روز پدر,تزیین هدایای روز پدر,آموزش جعبه سازی

ساخت جعبه های هدیه,جعبه هدایای روز پدر,هدیه

جعبه ی هدیه,جعبه ی کادویی,ساخت جعبه های هدیه

منبع : tazeen.ir