مواد لازم :

پارچه های سبز زیتونی روشن با طرح برگ به طول 26 و عرض 8 سانتیمتر.
پارچه سفید با گل های آبی به طول 22 و عرض 11 سانتیمتر. سبز مغز پسته ای گلدار به طول 22 و عرض 8 سانتیمتر. سبز زیتونی گلدار به طول 14 و عرض 5 سانتیمتر. کرم به طول 18 و عرض 6 سانتیمتر. تکه پارچه هایی برنگ سفید، سبز با خال های سفید، سبز زیتونی، صورتی مایل به قرمز و پیچازی صورتی، طوسی و ارغوانی مایل به زرد و قهوه ای.
برای هر کدام نخ ابریشمی شماره 25 شش لا به رنگ های هماهنگ با تکه دوزی. زرد برای عکس وسط و قهوه ای برای عکس سمت راست.
قاب چهارگوش به اضلاع 15 سانتیمتر.

طرز دوخت:

بجز قطعات که مقداری حاشیه برای برگرداندن لازم دارند از هر طرف 5/0 سانتیمتر برای درز اضافی در نظر بگیرید. تکه ها را در امتداد خطوط صاف بدوزید و تکه های منحنی را با دست بخیه بزنید و با رنگ های هماهنگ با تکه دوزی. قسمت موی دختر و دسته را حاشیه دوزی کنید.

145608 145545