نکته های آموزشی برای یادگیری بهتر هندسه

نکته های آموزشی برای یادگیری بهتر هندسه

برای یادگیری بهتر این بخش ابتدا باید مفاهیم پایه و اساسی را خوب فرابگیرید.

1. تشخیص فرض و حکم مسئله: به طور کلی داده‌های مسئله را فرض و خواسته‌های مسئله را حکم گویند. چیزی که در یک نگاه به دست می‌آوریم فرض مسئله است. مثلاً در مربع ضلع‌های روبه‌رو با هم برابرند. شکل مربع را فرض و بقیه را حکم گویند.

2. هر گاه بتوانیم خاصیتی از یک مجموعه به دست آوریم می‌توانیم برای کلیه‌ی موارد تعمیم دهیم. مثال: در متوازی‌الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو با هم برابرند. هر شکلی که یک متوازی‌الاضلاع باشد نتیجه می‌گیریم که می‌تواند خاصیت بالا را در بربگیرد. در نتیجه‌گیری کلمه‌ی برخی و همه مهم است. توجه بیش‌تری روی جملات داشته باشید.

3. در مورد هم‌نهشتی و یافتن برابری زاویه‌ها و ضلع‌ها ابتدا برابری زاویه‌ها و ضلع‌ها را از کتاب هشتم مرور کنید و بدانید به سراغ کدام مطلب بروید.

4. در مورد هم‌نهشتی، 5 حالت هست که شامل دو دسته‌ی جدا هستند. ابتدا با تشخیص برابری وتر را پیدا کنید و سپس به برابری اجزای دیگر بروید.

5. در تشابه کافی است زاویه‌ها برابر و ضلع‌ها به یک نسبت باشند. برای تمرین بیش‌تر از کتاب درسی سوم راهنمایی استفاده کنید که مفهوم را کامل‌تر و تنوع سؤالات دارد.

6. برای به دست آوردن اجزای متناظر از اثبات مسئله بهره بگیرید. ضلع روبه‌رو زاویه‌های برابر مساوی‌اند یا برعکس.

منبع : kanoon.ir

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است