ست کردن لباس زنانه و دخترانه به رنگ سال 2016 –

رنگ سال 2016 – موسسه پنتون رنگ سال 2016 را دو رنگ به تفکیک جنسیتی انتخاب کرد. در این مقاله به شما ایده هایی ارائه می دهیم که بتوانید لباس های تان را مطابق با رنگ سال 2016 ست کنید.

لباس های تان را به رنگ سال 2016 ست کنید

از سال 1990 میلادی تا کنون، موسسه “پنتون” رنگ مخصوص سال را انتخاب کرده است، آنها با این کار خود باعث می شوند مشتری ها در دوازده ماه آینده، رنگ خاصی برای پوشش ها یا خریدهای مرتبط شان داشته باشند. بسیاری از پیش بینی ها برای رنگ سال 2016 غلط از آب درآمد و به لطف موسسه پینتون دو رنگ عالی و با نشاط و دی عین حال آرامش بخش آبی روشن و صورتی کوراتز دو رنگ برای 12 ماه سال 2016 انتخاب شدند.

مدل ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 1

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 1

راهنمای مدل ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 2

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 2

چگونگی مدل ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 3

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 3

روش های ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 4

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 4

آموزش ست کردن لباس زنانه و دخترانه به رنگ سال 2016 – ست شماره 5

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 5

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 6

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 6

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 7

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 7

ست کردن لباس زنانه و دخترانه به رنگ سال 2016 – ست شماره 8

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 8

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 – ست شماره 9

ست کردن لباس به رنگ سال 2016 - ست شماره 9

منبع ، تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ

http://seemorgh.com/lifestyle/