قلاب بافی | آموزش “بافت گل رز” برای “تزیین” کوسن ، پادری و زیرقابلمه ای

آموزش بافت کوسن و پادری,تکنیک های بافت پادری

ضخامت این قلاب بافی به دلیل بافت ویژه اش برای پادری و زیر قابلمه ای و … مناسب است

این قلاب بافی با ضخامتی که به دلیل بافت ویژه اش پیدا می کند برای کوسن، پادری زیر قابلمه ای و خیلی کارهای دیگر مناسب است. نکته مهم به کار گیری خرده کامواهائی هست که بلا استفاده مانده است .

آموزش قلاب بافی,آموزش تصویری قلاب بافی

کار را با ۶ زنجیره شروع می کنیم ۱۵ پایه روی زنجیره ها می زنیم

بافت کوسن به شکل گل رز, مدل کوسن و پادری قلاب بافی

رج بعد مثل رج قبلی شروع به بافت پایه کنید

نحوه بافت قلاب بافی,آموزش بافت پادری

۳۰ پایه روی پایه های قبلی ببافید

تکنیک های بافت پادری, آموزش مرحله ای قلاب بافی

شروع به بافتن گلبرگ ها کنید هر رج با یک رنگ بافته می شود

آموزش تصویری قلاب بافی,آموزش بافت کوسن و پادری

۷ پایه می بافید که اولی و آخری پایه کوتاه است و وسطی ها پایه بلند داخل وسطی ۴ پایه بلند بزنید این باعث می شود یک بافت هلالی مثل گلبرگ داشته باشید.

تکنیک های بافت پادری,آموزش مرحله ای قلاب بافی

یک دور کامل را اینطوری ببافید

آموزش تصویری قلاب بافی,آموزش بافت کوسن و پادری

برای گلبرگ های بعدی اول یک دور پایه بلند ساده ببافید تا گلبرگ های رج بعدتان بالاتر قرار بگیرد

تکنیک های بافت پادری,آموزش مرحله ای قلاب بافی

اینطوری!!

آموزش تصویری قلاب بافی,نحوه بافت قلاب بافی

باز یک دور گلبرگ دور تا دور کار ببافید این بار ۱۰ پایه که دوتای اول و آخر پایه کوتاه ۶ پایه داخل یک پایه وسط و دو پایه هم دو طرف گلبرگ ها می بافید.

آموزش بافت پادری,آموزش قلاب بافی

دوباره یک دور پایه بلند ساده

آموزش بافت کوسن و پادری,تکنیک های بافت پادری

و باز تکرار گلبرگ بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش تصویری قلاب بافی

وقتی قطر دایره بافتتان به اندازه دلخواه رسید برای کوسن تقریبا” ۳۵ سانتی متر، زیر قابلمه ای ۲۰ سانتی متر و برای پادری حدود ۶۰ سانت و یا حتی تا یک متر!

بافت کوسن به شکل گل رز, مدل کوسن و پادری قلاب بافی

وقتی به حد دلخواه رسید! یک دایره ساده برای قسمت پشت کار ببافید

تکنیک های بافت پادری, آموزش مرحله ای قلاب بافی

و اینطوری با قلاب دو تکه را به همدیگر وصل می کنید اگر برای کوسن باشد باید داخل آن را پر کنید یعنی یک کوسن آماده گرد به همان اندازه داخل آن بگذارید!

منبع : دلمشغولی های یک مامان 

aftab92.mihanblog.com