آیا دویدن زیر باران باعث میشود تا کمتر خیس بشم ؟

در هنگام بارش باران بهتر است بدویم یا راه برویم؟

در روزهای سرد و بارانی وقتی چتر یا بارانی خودتان را فراموش کرده‌اید و می‌خواهید تا آنجا که ممکن است خشک بمانید یا باید قدم بزنید و زمان بیشتری را زیر باران بمانید و یا باید بدوید که به معنای برخورد کردن با قطرات آب بیشتر از کناره‌هاست؟

جواب ساده است. وقتی از مسیر افتادن قطره‌ای دور می‌شوید وارد مسیر افتادن قطره‌ای دیگر می‌شوید. بنابراین تعداد قطرات بارانی که با سر شما برخورد می‌کند ثابت است، بدون در نظر گرفتن این‌که چقدر سریع حرکت می‌کنید. حالا در نظر بگیرید که قطرات باران در جای خود ثابت بوده و شما (و زمین زیر پایتان) به سمت بالا و در میان باران در حال حرکت‌اید.  از آنجایی که حجم یک متوازی‌السطوح (یک متوازی‌الاضلاع سه بُعدی) اصلا به شیب آن بستگی ندارد، مهم نیست که با چه سرعتی در حال حرکت افقی در میان همان میزان بارانی هستید که هر ثانیه بر روی سر شما فرود می‌آید.

حالا اگر در جای خود بایستید، تنها بارانی که از بالای سرتان فرود می‌آید، بر سرتان می نشیند. اما اگر در حال حرکت باشید به سمت قطراتی که از کناره ها نیز می بارند می‌دوید و خیس تر می شوید. بنابراین در هر ثانیه اگر سر جای خود بایستید خشک‌تر می‌مانید و هر چه سریعتر حرکت کنید خیس‌تر می‌شوید.آیا دویدن زیر باران باعث میشود کمتر خیس بشویم ؟

اما اگر بخواهید از نقطه ۱ به نقطه ۲ بروید، در جای خود بی‌حرکت ایستادن فکر خوبی نیست. در حدفاصل نقطه ۱ تا نقطه ۲، مقدار کلی بارانی که از کناره‌ها بر روی شما می‌بارد هیچ ربطی به سرعت دویدن شما ندارد. مانند یک ماشین برف‌روب که بدون ارتباط با سرعت رانندگی، میزان مشخصی از برف جاده را می‌روبد. در حالت دویدن در باران، می توانید دوباره متوازی السطوح را در نظر بگیرید. بنابراین در یک بازه مشخص زمانی، همان میزان از باران بر روی سر شما فرود خواهد آمد، بدون هیچ گونه وابستگی به سرعت دویدن شما و طی مسیر مشخصی به همان میزان باران از جوانب برخورد خواهید کرد بی‌ارتباط با میزان سرعت دویدن‌تان است.

بنابراین خیس شدگی کلی شما برابر است با خیس شدگی توسط باران بالای سر در ثانیه ضربدر زمانی که در باران صرف کرده‌اید، به علاوه خیس شدگی بر متر برای بارانی که از جوانب باریده، ضربدر مسافتی (به متر) که طی کرده‌اید.

بنابراین برای خشک تر ماندن در طی مسیرتان از نقطه‌ای به نقطه دیگر باید سعی کنید که میزان آب فرودی از بالا روی سرتان را کمتر کنید و معنای آن این است که تا حدامکان از باران فرار کنید.