قلاب بافی | آموزش بافت کت زنانه و دخترانه + الگو

قلاب بافی | آموزش بافت کت زنانه و دخترانه + الگو

 

اموزش بافت یک مدل کت بافتنی زنانه

برای بافت این مدل زیبا شما به ۴ کلاف نخ طوسی و میل شماره ۴٫۵ احتیاج دارید.

 

 

دستور بافت این مدل کت زنانه بافتنی فوق العاده زیبا به این صورت هست :

 

نوع بافت: ساده بافی، روبافی، مدل بامبو

‏پشت: با نخ سوپرلانا زنجیر ۱۰۰ دانه سر انداخته، به ترتیب ( ۶ دانه مدل بامبو، ۱۰ دانه زیر، ۱۰ رج می بافیم. در رج یاز‏دهم روی همه دانه ها مدل بامبو را اجراء کرده ۶ رج می بافیم. در رج هفدهم ۶ دانه بامبو، ۱۰ دانه زیر بافته و نقشه را تکرار می کنیم. ۳۰ ‏سانتیمتر می بافیم. بعد از آن، برای حلقه آستین از هر دو طرف ۱+۲+۲‏+۳+۳‏ دانه کور کرده، ۲۰ ‏ سانتیمتر می بافیم. برای یقه پشت از وسط ۱۰ دانه کور کرده، در رجهای بعدی از ‏هر دو طرف یقه ۲+۲+۴+۴ دانه کور می کنیم. ۲۴ ‏دانه باقی مانده را برای سرشانه ها در ۳ ‏مرحله کور می کنیم.

woolen-6

جلو: ۵۴ دانه سر انداخته، مانند نقشه پشت می بافیم. قد بافت به ۳۰ ‏سانتیمتر که رسید، برای حلقه آستین از ‏یک طرف ۳ ‏+ ۳ ‏+ ۲ ‏+ ۲ +۱ دانه کور می کنیم. ۱۳ سانتیمتر دیگر بافته، برای گودی یقه از سمت دیگر ۲+۲+۲+۳+۵+۶ دانه کور می کنیم. ۲۴ ‏دانه باقیمانده را برای سر شانه در ۳ ‏مرحله کور می کنیم.

woolen-5

آستین: ۵۰ ‏دانه سرانداخته و نقشه را می بافیم. پس از بافت ۱۶ رج، از هر دو طرف هر ۶ رج یک بار در طول ۴۵ سانتیمتر ۱ دانه اضافه می کنیم. بعد از آن ‏، برای حلقه آستین از هر دو طرف ۱+ ۳+۲+ ۳+۳ ‏دانه کور می کنیم. ۶ ‏رج بافته، در رج های برگشت، از هر دو طرف ۱ دانه کور می کنیم تا اینکه ۲۲ ‏دانه باقی بماند. ۲۲ ‏دانه که باقی ماند کور می کنیم.

woolen-4

بند: ۲۶ دانه سرانداخته، ۶ دانه مدل بامبو، ۱۴ دانه زیر، ۶ دانه مدل بامبو. ۱۵ رج می بافیم. در رج شانزدهم، روی همه دانه ها مدل بامبو بافته و ۶ رج دیگر می بافیم. در رج بیست و دوم، ۶ دانه بامبو، ۱۴ زیر، ۶ بامبو بافته و به این ترتیب نقشه را تکرار می کنیم. ۴۰ سانتیمتر نقشه را بافته، در ۳۰ ‏ سانتیمتر آخر در رج های برگشت از یک طرف ۱ دانه ۱ دانه کور می کنیم تا ۳ ‏دانه باقی بماند.

woolen-7

آموزش بافت مدل بامبو :

در رج اول: نخ را روی کار گرفته، از ‏روی میل به سمت جلو برده، (روی میل ژته بیفد) ۲ ‏دانه زیر بافته، ژته را از ‏روی ۲ دانه رد کرده و رها می کنیم. همه دانه ها به این ترتیب بافته می شود. در رج برگشت همه دانه ها را رو می بافیم.

 

عکس های دیگری از این مدل زیبا :

 

منبع : woolen.ir

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است