پروانه ساخته شده با بطری های پلاستیکی کودکان و نوجوانان F پروژه ها: پروانه های زیبا ساخته شده با بطری های بازیافت پلاستیک

پروانه ساخته شده با بطری های پلاستیکی کودکان و نوجوانان 01 پروژه ها: پروانه های زیبا ساخته شده با بطری های بازیافت پلاستیک

پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-02 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-03 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-04 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-05 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-06 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-07 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-08 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-09 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-10 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-11 پروانه ساخته شده با پلاستیک بطری-12بطری های پلاستیکی Upcycle به این پروانه زرق و برق دار و تزئین با ناخن مورد علاقه خود را لهستانی!
butterflytemplate