این روش مرتب کردن، کلیدی برای زیبا خاتمه دادن به کار می باشد. این روش اغلب کمک می کند که لبه های کار صاف قرار بگیرند و کار دوختن قطعات بافت را به هم آسان تر می کند.
برای این روش شما به تعدادی سوزن ته گردهای بلند که انتهای آنها با منجوق بسته شده یا سوزن های  T شکل نیاز خواهید داشت. این سوزن ها را می توانید از فروشگاه های لوازم خیاطی خریداری کنید.
قطعه بافت خود را طوری که سمت روی آن به طرف پایین باشد روی تخته مخصوص قرار دهید و سر تا سر طرح را با سوزن زدن ثابت کنید. با این روش اغلب شما لبه هایی زیبا و مرتب خواهید داشت. بافت های برجسته (کشباف ها) را نکشید در واقع سجاف های کشباف نیازی به سوزن زدن ندارند.

برای مرتب کردن قطعات بافت خود یکی از روش های زیر را انتخاب کنید و مراحل مرتب کردن را کامل نمائید.
•    یک تکه پارچه مرطوب روی قطعه بافت قرار دهید، به وسیله دست هایتان کمی به سمت پایین فشار دهید، طوری که کمی از رطوبت پارچه به بافت نفوذ کند، سپس به همان شکل بگذارید بماند تا کاملاً خشک شود.
•    پارچه اتو کشی را روی قطعه بافتنی قرار دهید، از یک اتوی بخار گرم استفاده کنید، آن را تقریباً حدود 2-1 سانتیمتر بالای سطح بچرخانید تا بخار به بافتنی شما نفوذ کند. سپس در همان حال بگذارید تا خشک شود.
•    یک تکه پارچه مرطوب اتو کشی را روی قطعه بافتنی قرار دهید، از یک اتوی گرم و خشک و یک فشار کم بصورت گذاشتن و برداشتن آن به آرامی روی تمام پارچه انجام دهید، توجه داشته باشید که اتو را با فشار روی پارچه به سمت عقب و جلو نکشید، سپس بگذارید تا خشک شود.