مقدار پارچه: نخی 80/1 متر به عرض 150 سانتیمتر
وسائل لازم: نوار اریب
قسمت های الگو:
1-    بالاتنه پیش 2 بار
2-    پیش یکبار از تای پارچه
3-    پشت یکبار از تای پارچه
4-    آستین 2 بار
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:

[box type=”success” align=”alignright” ]لبه پایین بالاتنه پیش را چین بکشید تا به اندازه لبه بالای پیش بشود. بالاتنه پیش را به پیش بدوزید. درز سرشانه، پهلو و زیر آستین را چرخ کنید. آستین را به حلقه بالاتنه وصل کنید. با نوار اریب اطراف حلقه گردن را تمیز دوزی کنید. لبه پایین بلوز و آستین را چرخ کنید[/box][divider]

 

الگوها

3 2