مقدار پارچه: نخی 10/1 متر به عرض 120 سانتیمتر
وسائل لازم: نوار دانتل، نوار اریب
قمست های الگو:
1-    بالاتنه پیش 2 بار
2-    پیش یکبار از تای پارچه
3-    پشت یکبار از تای پارچه
5ـ 5آ – آستین 2 بار
قبل از برش قسمت های 5-5 آ را بهم بچسبانید، سپس روی پارچه قرار دهید.
آ0 نوار کمر کادری به طول 60 سانتیمتر و به عرض 10 سانتیمتر 2بار
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.2

طرز دوخت:

[box type=”success” align=”alignright” ] لبه پایین بالاتنه پیش را چین بکشید تا به اندازه لبه بالای پیش بشود. نوار دانتل را به لبه بالای پیش بدوزید. کمر را آماده کنید و به پهلوی تکه بالاتنه بدوزید. بالاتنه پیش را به پیش بدوزید، بطوریکه نوار دانتل مابین تکه پیش و پیش قرار گیرد. درز سرشانه، پهلو و زیر آستین را چرخ کنید. آستین را به حلقه بالاتنه وصل کنید. با نوار دانتل اطراف حلقه گردن و لبه پایین آستین را بدوزید و با نوار اریب تمیز دوزی کنید.[/box][divider]

 

الگوها

4 3

مجله اينترنتي با علم