مقدار پارچه: تریکو کشی 50 سانتیمتر به عرض 90 سانتیمتر، نخی 10 سانتیمتر به عرض 90 سانتیمتر
وسائل لازم: 3 عدد دکمه، کش، نوار اریب
قسمت های الگو:
63- پیش یکبار از تای پارچه
64- پشت 2 بار
65- یقه 4 بار
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.2

طرز دوخت:

[box type=”success” align=”alignright” ]درز وسط پشت را تا سر علامت جا دکمه بدوزید. درز سر شانه، پهلو را چرخ کنید. درز وسط پا را چرخ کنید. نوار اریب را به لبه پا بدوزید و کش دوزی کنید. یقه را آماده کنید. سجاف سر خود جا دکمه را به پشت برگردانید. یقه را به دور حلقه گردن بدوزید. اطراف حلقه آستین را با نوار اریب تمیز دوزی کنید. با توجه به علامات جا دکمه باز کنید.[/box] [divider]

الگوها

3 4

مجله اينترنتي با علم