می دانید اگر چوب بستنی هایی که تا به حال خورده بودید را نگه می داشتید چه کارهای قشنگی با آنها م توانستید انجام دهید. با چوب بستنی ها کاردستی های فوق العاده زیبا درست کنید و در تابستان کودکتان را تشویق کنید برای درست کردن کاردستی با بستنی هایی که روزانه می خورد ایده های زییا داشته باشد. خانه عروسک جامدادی و جا شمعی و قاب عکس و عروسک، حتی می توانید با کودکتان برایش تمام اسباب بازیهایی که دوست دارد را خودتان درست کنید.  با این کار خلاقیت او را بیشتر و بیشتر می پروارنید و به او کمک می کنید فکر کند و هر چیزی که دوست دارد خودش بسازد.  به جای ساعتها بازی کردن با کامپیوتر که دشمن رشد و پر ورش خلاقیت و ایده پردازی است هم خودتان و هم کودکتان را سرگرم می کنید  وسایل کاربردی زیبا درست می کنید. هیچ چیز لذت بخش تر از استفاده کردن از وسیله ای نیست که خودتان با انرژی تمام برایش وقت و ایده . گذاشته اید و درستش کرده. از این کاردستی های زیبا با چوب بستنی الهام بگیرید و اوقات فراغت تابستان را به بهترین مورد استفاده کنید.

جامدادی با چوب بستنی

عروسک های چوب بستنی

جامدادی با چوب بستنی

دستبند با چوب بستنی

دستبند با چوب بستنی

زیرلیوانی با چوب بستنی

فانوس با چوب بستنی

خانه عروسک با چوب بستنی

حای پوپری

فانوس با چوب بستنی

قاب عکس با چوب بستنی

صندلی عروسک با چوب بستنی

میز با چوب بستنی

کاردستی با چوب بستنی

 

منبع : زنجفیل