بیمارستان محل زایمان را دکتر انتخاب میکند یا مادر ؟

 

فرناز فردوسی، کارشناس ارشد مامایی – انتخاب بیمارستان برای یک خانم باردار که در آستانه وضع حمل قرار دارد، یکی از دغدغه‌های مهم تلقی می‌شود. بسیاری بر این باورند که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها است که انتخاب بیمارستان و حتی پزشک دوران بارداری را رقم می‌زند.

بیمارستان محل زایمان را دکتر انتخاب میکند یا مادر ؟

به عنوان مثال بسیاری از پزشکان خود را ملزم نمی‌کنند که طرف قرارداد بیمه باشند و گروه عمده‌ای از آن ها فقط در بیمارستان‌های خصوصی عمل زایمان را انجام می‌دهند و از آن جا که زایمان سزارین در این بین پول سازتر است، ترجیح می‌دهند که حتی الامکان به سراغ زایمان طبیعی نروند. البته طیف وسیعی از متخصصان زنان و زایمان در چندین بیمارستان کار می‌کنند و این شما هستید که بر حسب بودجه مالی تان یکی از بیمارستان‌ها را انتخاب می‌کنید اما گاهی نیز پیش می‌آید که پزشکی که شما آن را انتخاب کرده‌اید، فقط با یک بیمارستان خصوصی یا گرانقیمت قرارداد دارد و راه انتخابی برایتان باقی نمی‌ماند و حتی اگر بیمه هم باشید، در بسیاری از این بیمارستان‌ها نمی توانید از امکانات بیمه استفاده کنید.

از طرفی یادتان باشد بسیاری از پزشکان به ویژه پزشکان اسم و رسم دار فقط در بیمارستان‌های خصوصی و نیمه خصوصی حضور دارند که اکثر این بیمارستان ها طرف قرارداد بیمه نیستند و در عین حال، زایمان سزارین را توصیه می‌کنند که پرخرج تر است و بسیاری از خانواده‌ها از عهده تامین مخارج آن بر نمی‌آیند. به همین دلیل توصیه می‌شود که خانم‌های باردار قبل از انتخاب بیمارستان، پزشک خود را انتخاب کنند و بدانند که این پزشک در کدام بیمارستان کار می‌کند، امکانات بیمارستان چگونه است و تعرفه‌ها چقدر و بر چه مبنایی است.

اگر هم مایلید که در یک بیمارستان خاص فرزندتان را به دنیا بیاورید، باید پزشکی را انتخاب کنید که در آن بیمارستان مشغول به کار است زیرا در غیر این صورت یا باید قید بیارستان را بزنید، یا پزشک معالج تان را حین دوران بارداری عوض کنید و یا در مواقع بسیار ضروری هزینه زیادی را متقبل شوید تا پزشکتان هنگام زایمان شما در آن بیمارستان خاص حضور داشته باشد

 

منبع : نی نی سایت

ninisite.com

بیمارستان محل زایمان را دکتر انتخاب میکند یا مادر ؟