آموزش تصویری بافت کیف گردن آویز زیبا و ساده | قلاب بافی

بافت کیف

مرحله‌ی یک: وسایل موردنیاز

چیزی که شما برای این کار نیاز دارید:

کاموا ( هر رنگی مناسب است )

قلاب بافتنی ( سایز آن زیاد اهمیت ندارد اما سایز 5 میلی‌متر مناسب است )

قیچی ( بهتر است از قیچی‌های خیاطی یا قیچی‌هایی استفاده کنید که کاموا را راحت می‌برند )

سوزن

دکمه

نخ ( هر رنگی باشد خوب است اما بهتر است از همان رنگ کاموا استفاده کنید )

کمی صبر ( این کار ممکن است بیشتر از 3 ساعت زمان ببرد )

مرحله‌ی دو: سر انداختن

بافت کیف

حالا وقت آن است که وسایل خود را برداشته و کارتان را شروع کنید. 20 دانه سر اندازید.

مرحله‌ی سه : بافت یک ردیف

بافت کیف

بافت کیف

زمانی که بیست دانه را سر انداختید باید یک ردیف ساده ببافید.

مرحله‌ی چهار: تمام کردن بافت ردیف‌ها

بافت کیف

حالا که بافت اولین ردیفتان تمام شد به بافتن ادامه داده و 84 ردیف دیگر ببافید. در پایان باید 85 ردیف داشته باشید.

مرحله‌ی پنج: کور کردن

بافت کیف

حالا شما 85 ردیف دارید – همه‌ی دانه‌ها را کور کنید. تا زمانی که تنها یک‌دانه بماند به این کار ادامه دهید.

مرحله‌ی شش: تمام کردن کور کردن گره‌ها

بافت کیف

بافت کیف

حلقه‌ها را از میان هم عبور دهید. به‌اندازه‌ی 15 سانتی‌متر از انتهای نخ جدا کرده و ببرید. انتهای آن را از میان حلقه کشیده و محکم کنید.

مرحله‌ی هفت : مرتب کردن کار

بافت کیف

بافت کیف

حالا انتهای بافت شما کور شده است – نخ باقی‌مانده را اصلاح کنید.

مرحله‌ی هشت: دوختن کیف

بافت کیف

بافت کیف

تکه‌ی بافته‌شده را تا کنید تا یک مربع با 5 سانتی‌متر زبانه درست شود. لبه‌ها را به هم بدوزید تا یک پاکت درست شود.

مرحله‌ی نه: دوختن دکمه

بافت کیف

بافت کیف

دکمه را در مرکز بخش جلویی کیف و زیر زبانه‌ی گذاشته‌شده بدوزید.

مرحله‌ی ده: درست کردن حلقه

حالا شما یک دکمه‌دارید که روی کیف دوخته‌شده است. یک‌تکه کاموا از کلاف خود جدا کنید ( حدود 30 سانتی‌متر ) کلاف را روی زبانه‌ی کیف گره دهید ( وسط بالا ). دو بار گره بزنید. کاموا را دور دکمه حلقه کنید و مانند گرهی دیگر در همان‌جا گره بزنید. ( یک گره‌زده و سپس دکمه را خارج کنید. بعد دومین گره را بزنید )

مرحله‌ی یازده: درست کردن دسته

بافت کیف

حالا که کیف خود را آماده کردید نوبت درست کردن دسته‌ی آن است. سه تکه نخ هم‌اندازه ببرید. طول آن‌ها باید به‌اندازه‌ی دلخواه شما برای دسته‌ی کیف باشد. سه‌تکه کاموا را دورهم بپیچید و دو انتهای آن را به هم گره بزنید.

مرحله‌ی دوازده: متصل کردن دسته به کیف

بافت کیف

بافت کیف

کیف را برعکس کنید. نخ و سوزن را برداشته و انتهای دسته را به کیف محکم کنید ( درست بالای درز ) دسته را به کیف بدوزید. حالا همین کار را برای سمت چپ دسته نیز تکرار کنید.

مرحله‌ی سیزده: لذت ببرید

کار شما تمام شد. می‌توانید از کیفی که درست کرده‌اید لذت ببرید.

منبع : http://wiki.5040.ir

آموزش تصویری بافت کیف گردن آویز زیبا و ساده | قلاب بافی