آموزش تصویر دوخت کلاه گل دار زیبا

دوخت کلاه

چیزی که برای دوخت گل نیاز دارید

دوخت کلاه

دوخت کلاه

یک صفحه  پارچه‌ی نمدی به رنگ دلخواه

نخ قلاب‌دوزی شماره‌ی 6. سعی کنید رنگ آن شبیه به نمد باشد

نمد سفیدرنگ برای مرکز گل

ماژیک نشانه‌گذاری یا خودکار مشابه

مرحله‌ی دو: دایره‌ها

دوخت کلاه

دوخت کلاه

از پارچه‌ی نمدی خود چهار دایره ببرید. این دایره‌ها را از وسط تاکرده و ببرید. هرکدام از آن‌ها را دوبار تا کنید. این کار برای ساخت گلبرگ‌های گل است. پنج عدد از این گلبرگ‌ها درست کنید.

مرحله‌ی سه: آن‌ها را بدوزید

دوخت کلاه

دوخت کلاه

دوخت کلاه

سوزن خود را با نخ قلاب‌دوزی نخ کنید. اطراف لبه‌های دایره‌ای گلبرگ‌ها را بدوزید. کوک‌ها را کاملاً محکم کنید. همه‌ی گلبرگ‌ها را مانند شکل به هم وصل کنید.

مرحله‌ی چهار: میانه‌ی گل

دوخت کلاه

دوخت کلاه

دوخت کلاه

از نمد سفیدرنگ خود یک دایره ببرید. قطر دایره‌ی شما باید حدود 12 سانتی‌متر بزرگ‌تر از مرکز گل شما باشد. دوباره سوزن را نخ کنید.

لبه‌های نمد سفید را دور لبه‌ی بالایی گل بدوزید به‌طوری‌که کوک‌ها دیده نشوند. به این فکر کنید که دوختن چیزی برعکس را چگونه انجام می‌دهید.

مرحله‌ی 5: دوختن کلاه

چیزی که شما نیاز دارید

کمی پارچه یشمی خاکستری ( یا هر رنگی که شما دوست دارید )

نخ متناسب با پارچه

ماژیک علامت‌گذاری

چرخ‌خیاطی

مرحله‌ی شش: بریدن کلاه

دوخت کلاه

دوخت کلاه

دوخت کلاه

دو الگو برای کلاه با مقوا درست کنید. الگوی کلاه را دو بار روی پارچه‌ی خود بکشید. دور آن را ببرید.

مرحله‌ی هفت: چین‌ها

دوخت کلاه

در لبه‌ی کلاه فاصله‌ای به‌اندازه‌ی 2 سانتی‌متر اندازه بگیرید و آن را با یک سوزن مشخص کنید. حدود 3 سانتی‌متر بالاتر از تای بالای کلاه با گچ یک خط مورب بکشید و آن را به محل مشخص‌شده متصل کنید.

مرحله‌ی 8: دوختن

دوخت کلاه

به‌سادگی روی خطی که مشخص کرده‌اید را بدوزید.

مرحله‌ی 9: کامل کردن دوخت کلاه

دوخت کلاه

دوخت کلاه

دوخت کلاه

اطراف لبه‌ی کلاه را سنجاق زده و بدوزید. حتماً کوک‌های شما منظم باشد زیرا در پایان کار اگر اشتباه باشند مشخص خواهند شد. لبه‌ی کلاه را 5 سانتی‌متر تاکرده و سنجاق بزنید. روی آن را بدوزید.

مرحله‌ی 10: تمام کردن کار کلاه

دوخت کلاه

خوب کلاه شما تمام شد. حالا باید فقط  گل را اضافه کنید. و این تمام‌کار شماست.

مرحله‌ی 11: وصل کردن گل

دوخت کلاه

روی کلاه خود جای خوبی برای وصل کردن گل پیدا کنید. در آینه نگاه کنید تا مطمئن شوید جایی که انتخاب کرده‌اید خوب است.

گل را در همان‌جا بدوزید. سعی کنید کوک‌ها را تا حد ممکن نزدیک مرکز گل بزنید و آن‌ها را محکم بکشید.

در آخر چند بار کوک زده و گل را درجایش محکم کنید.

منبع : http://wiki.5040.ir

آموزش تصویر دوخت کلاه گل دار زیبا