آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی
آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

 

مواد لازم :

کاموایی که من استفاده  کردم از نوع اکریل تاب هست و البته یک نوع دیگه که اسمش یادم نیست اما ضخامتش مثل اکریل تاب هست

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی
آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

 

پنبه مصنوعی – از اونایی که تو بالشت را با هاش پر می کنند – از لحاف دوزیها میشه بخرین – زیاد نخرین مثلا بگین پنج هزار تومان پنبه بدن

 

میل قلاب بافی که من استفاده کردم برای اینکه سفت ببافم شماره نه دهم میلیمتر هست 0.9mm

 

برای خرید حلقه اویز دسته کلید و زنجیر به مغازه هایی که بصورت کلی فروشی لوازم کیف و کفش و همه چیز  می فروشند مراجعه کنید . من هر حلقه را دویست و پنجاه تومان خریدم

 

 

روش بافت :

 

ابتدا سه زنجیره کشیده ببافید

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

زنجیره  اول و سوم را به هم با بافت کور وصل کنید درون این حلقه ، چهارده تا پایه کوتاه ببافید

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

حال شما در ذهن خود این دایره را به چهار قسمت تقسیم کنید در شروع هر قسمت درون یک دانه دو تا پایه کوتاه بزنید و در دانه های دیگر فقط یک پایه کوتاه بزنید . طوریکه در رج دوم می شود هجده پایه کوتاه

رج سوم را همین طور ببافید می شود بیست و دو پایه کوتاه

رج چهارم می شود بیست و شش پایه کوتاه

رج پنجم می شود سی پایه کوتاه

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

حالا بر عکس کار کنید

در رج ششم در هر ربع دایره یک بار کم کنید یعنی درون یکی از دانه ها ی رج قبل را نبافید و در دانه بعدی ان پایه کوتاه ببافید . پس می شود بیست و شش دانه

 

رج  هفتم می شود بیست و دو دانه

رج هشتم می شو د هجده دانه

رج نهم می شود چهارده دانه

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

درو ن حجم بدست امده را با پنبه پر کنید کاملا پر کنید تا سفت باشد می توانید از یک خودکار برای فرو کردن پنبه به درو ن بافت استفاده کنید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

رج دهم می شود ده دانه

رج یازدهم تکرار کنید ده دانه

رج دوازدهم تکرار کنید ده دانه

 

رج ده و یازده و دوازده می شود گردن لاک پشت

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

رج سیزدهم می شود چهار ده پایه کوتاه

رج چهاردهم می شود هجده پایه کوتاه

رج پانزدهم می شود بیست و دو پایه کوتاه

رج شانزدهم می شود بیست و شش پایه کوتاه

رج هفدهم می شود سی پایه کوتاه

درون گردن را از پنبه پر کنید

رج هجدهم می شود بیست و شش پایه کوتاه

رج نوزدهم می شود بیست و دو پایه کوتاه

رج بیستم می شود هجده پایه کوتاه

رج بیست و یک کی شود چهارده پایه کوتاه

درون بدن را با پنبه پر کنید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

رج بیست و دو می شود ده پایه کوتاه

نخ را به اندازه سی سانت ببرید

سپس انرا از درون حلقه اخری که مانده رد کنید تا کور شود

 

نخ را از سوزن کوبلن دوزی رد کنید

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

و پایین بافت را خیلی تمیز بخیه بزنید و باقی مانده نخ را در بین بافت مخفی کنید و اضافی را قیچی نمائید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

روش بافت لاک

سه زنجیره کشیده سر بیاندازید  و حلقه کنید و درون ان را با  چهارده پایه کوتاه پر کنید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

در رج دوم : هجده پایه کوتاه

رج سوم : بیست و دو پایه کوتاه

رج چهارم : بیست و شش پایه کوتاه

رج پنجم و رج ششم و رج هفتم و رج هشتم تمام این رجها هم بیست و شش پایه کوتاه

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

در هر کدام از دانه های ایجاد شده بین پایه کوتاهها سه پایه بلند بزنید حالت چین خورده پیدا کند

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

باندازه چهل سانت از کاموا را نگهداشته و بعد قیچی کنید

لاک را در جای مناسب با سوزن به بدن محکم کنید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

و  با سوزن کوبلن دوزی و با نخی که باقیمانده دو رتا دور لاک را به بدن بخیه کنید فقط اندازه دو سانت اخر را ندوزید که از همین شکاف پنبه وارد لاک کنید

اویز دسته کلید لاک پشت قلاب بافی عروسک بافی بافتنی عروسکبافی

 

بعد از وارد کردن پنبه ادامه لاک را به بدن بدوزید و نخ را بین بافت مخفی کرده اضافی ا ن را قیچی نمائید

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

روش بافت پا

 

ابتدا سه زنجیره کوچک سر بیاندازید

سپس پنج پایه کوتاه در  دانه اول که سر انداخته بودید ببافید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

دو زنجیره از سه زنجیره ای که اول بافتیم می شود یک پایه کوتاه . پس الان شش پایه کوتاه داریم . روی این شش تا چهار رج دیگر ببافید یعنی چهار رج شش تایی بصورت رفت و برگشت ببافید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

کاموا را به اندازه سی سانت نگهداشته و بعد قیچی کنید

از حلقه باقی مانده انرا رد کنید تا کور شود

بافت را لوله کرده لبه های انرا به هم بدوزید

و درون انرا پر از پنبه کنید

توجه : کاموای اضافی باقیمانده را قیچی نکنید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

یک پای دیگر ببافید و با نخ باقیمانده از هر پا ، ان پا را به بدن وصل کنید

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

 

 

بافت دست

 

سه زنجیره کوچک سر بیاندازید

میل را در زنجیره اول فرو کنید و در زنجیره اول چهار پایه کوتاه ببافید

کلا با دو زنجیره از سه زنجیره اول می شود چنج پایه کوتاه

در دو رج دیگر  ، روی این پنج پایه کوتاه ، پنج پایه کوتاه دیگر ببافید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

سپس بافت را دو لا کنید و روی لبه بالای دولا سه ردیف و در هر ردیف دو پایه کوتاه ببافید طوری ببافید که دو لبه بالای بافت به هم وصل شوند

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

باقیمانده کاموا را باندازه بیست سانت نگهداشته و بعد قیچی کنید

ابتدا بالای دست را به بدن بدوزید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

 

سپس سوزن را خیلی تمیز به سمت پایین بافت بیاورید

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

و لبه باز دست را هم بدوزید

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

برای دهن ، باندازه یک سانت کاموای قرمز را بریده با چسب به وسط افقی صورت وصل کنید فقط مواظب باشید مثل من نزدیک گردن وصل نکنید که زشت نشه . خیلی دقت کنید چون از چسب استفاده می کنید اگر  بد وصل کنید دیگه نمیشه کاریش کرد

چشمها را بعدا بدوزید یعنی اول دهن را وصل کنید تا محل چشمها براحتی مشخص بشه با نخ مشکی و سوزن چشمها را در دو طرف دهن بدوزید

هر چی محلی که برای دهن و چشم انتخاب می کنید بهتر باشه صورت قشنگتر میشه

دقت کنید اگر چشم را بد دوختید و بعد نخ مشکی را شکافتید باز هم کار خراب میشه چون پرز های مشکی به بافت میچسبه

بهترین وضعیت حالتیکه بین چشم و گوشه های دهن  فقط یک پایه کوتاه فاصله باشه . در عکس سه پایه کوتاه فاصله افتاده برای همین صورت خیلی زشت شده

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

روش بافت کلاه

 

از میل بافتنی شماره دو استفاده کنید . البته من با میل های فلزی مرک “جی” قدیمی بافتم که واقعا شماره دو بودن

ابتدا پنج دانه سر بیاندازید

این پنج دانه مهم اند همیشه  در رج رفت اینها را به زیر ببافید  و در رج برگشت این پنج تا را به رو ببافید

 

و هر دانه دیگری که اضافه می کنیم باید در رج رفت به رو بافته بشن و در رج برگشت به زیر بافته بشن

 

شروع کنید

یک دانه ببافید – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  –

 

برگردید

حالا از این به بعد همیشه در رج رفت ، قبل از دانه زیر ، یک ژته بیاندازید

 

انقدر تکرار کنید که وقتی برگشتید بیست و پنج دانه داشته باشید

 

در رج رفت ، نه دانه  اول را کور کنید

تا اینجا ، قبل از  دانه زیر وسط بافت ، چهار دانه رو داریم

می خواهیم نقاب کلاه را ببافیم

چهار دانه رو را به زیر ببافید ( ساد ه بافی )

دانه زیر وسط را به زیر ببافید

چهار دانه هم بعد از دانه زیر وسط در نظر بگیرید. سه تا از این چهار تا را ببافید و چهارمی را نبافید

برگردید ( همه دانه ها را به رو ببافید ) یکی اخری را نبافید

رج رفت : همین طور ادامه بدین و از هر طرف یکی نبافید تا در اخر سه تا بمونه

حالا در هر رج یکی که نبافته بودید ببافید و برگردید تا همه دانه ها دوباره به دست بیان

( شما می تونید از سایت تبیان فیلم اموزش بافت کلاه نقاب دار را ببینید )

 

بعد این دانه ها را در رج رفت کور کنید

بقیه را هم کور کنید

به اندازه نقاب کلا ه مقوا ببرید و در نقاب قرار دهید

مقدار زیادی مثلا پنجاه سانت کاموا نگهدارید و بقیه را قیچی کنید

کلاه را به سر وصل کنید

در حالیکه زنجیر را بالای سر گذاشته اید ، وسط کلاه را چند بار روی هم روی هم بدوزید که مثل دکمه وسط بالای کلاه بشه

این طوری زنجیر هم زیر قلمبه بالای کلاه محکم میشه

 

البته تصاویر زیر مربوط به لاک پشت دیگری است برای همین هم پاهایش کوچک تر از انچه در اموزش دیدید بافته شده است

 

آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی
آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی  آموزش بافت آویز دسته کلید بچه گانه قلاب بافی

 

منبع : http://w3web.persianblog.ir