1.گیاهات تازه و خرد شده در روغن زیتون
یخ گیاهان برش تازه در روغن زیتون

2. توت فرنگی و شکلات.

را توت فرنگی و آب نبات شکلات

3. تکه های یخ قهوه و یا یخ در بهشت سرد.

تکه های یخ را برای شما قهوه قهوه سرد و یا یخ در بهشت

4. شکلات های مکعبی شکل در شیر

را مکعب شکلات که شما می توانید به شیر خود را قرار داده

5. آب انواع میوه مثل یخ در بهشت

میآید میوه خود را برای این تابستان

6. تکه های یخ با انواع گل های خوردنی در نوشیدنی

تکه های یخ را گل برای قرار دادن به نوشیدنی های خود را

7. قرار دادن تکه های خیار در آب لیمو

یخ خیار و رب لیمو را قطعه ای از یخ و قرار دادن آنها در آب شما

8. تکه های انواع میوه در آب

یخ میوه ها را با آب را به تکه های یخ در آب، مخلوط و کوکتل های شیری قرار

9. دانه های انار در آب

تکه های یخ انار بزرگ هستند تا عطر و طعم یخ خود را در تابستان