دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

 


این کیف رودوشی زیبا رو می تونین به عنوان یکی از اولین کارای چرمی بدوزین .
برش و دوخت بسیار ساده ای داره و می دونم از عهده ش بر میاین.

دوخت این کیف با تریشه (نوارهای نازک بریده شده از چرم) انجام می شه.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

از الگو پرینت بگیرین و روی قسمت پشت چرم کپی کنین.

(با خودکار ژله ای دور تا دور الگو بکشین)

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

اندازه ها به سانتی متر هستن.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

الگوی تهیه شده رو روی چرم بذارید و دورتادور اون رو با خودکار ژله ای بکشید.

بعد از انتقال الگو بر روی چرم شروع به چیدن یا بریدن چرم با قیچی یا کاتر کنید.

به دلیل ضخامت چرم  سوزن از اون به آسونی رد نمیشه،

بنابراین برای دوخت کارهای چرمی باید اول دورتادور کار رو سنبه بزنین و سوراخ کنین.

فاصله سوراخ ها رو از لبه کار نیم سانت و فاصله هر سوراخ تا سوراخ قبلی رو نیم سانت در نظر بگیرین .

برای دوخت با نخ تریشه فاصله یک سانت مناسب تره.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

تریشه رو از داخل سوزن مخصوص رد کنین و آماده دوخت بشین!

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

بعد از سمبه زنی دیواره کیف با برش های نیم سانتی لبه های دیواره رو چرت بزنین

تا به راحتی بشه به تکه پشت و جلو وصلش کرد.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

دیواره رو ابتدا به تکه جلو بدوزین.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

شیوه دوخت رو دنبال کنین.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

مراقب باشین تریشه ها پیچ نخورن!

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

دوخت پشت کار رو ببینین!

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

و محکم کاری یا به قول ما شیرازیا سر قایمیش رو فراموش نکنین.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

لبه جلو کیف رو برگردونین و با یک کوک محکمش کنین.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

قسمت پشت کار رو هم به همین شکل بدوزین.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

دوخت تکه نگهدارنده در که البته بیشتر تزئینیه.

آموزش تصویری دوخت کیف چرمی رودوشی + الگوی دوخت

اینا هم تصاویر ساخت و نصب بند روی شانه!

(نکته: این کیف دست ساخته من نیست)

منبع : دلمشغولی های یک مامان
http://aftab92.mihanblog.com/post/1169