با دوخت پادری یا فرش به شکل گرد به صورت تصویری آشنا شوید .

آموزش تصویری دوخت پادری,دوخت پادری با پارچه

وسایلی که برای دوخت فرش و پادری احتیاج دارید

آموزش دوخت پادری,دوخت فرش

نوار پارچه ای را اطراف قیطون بپیچید

درست کردن فرش گرد برای آشپزخانه, آموزش تصویری دوخت فرش گرد

برای محکم شدن پارچه روی آن دوخت می رویم

نحوه دوخت پادری,درست کردن فرش و پادری

بعد از دوخت روی پارچه آن را گرد کنید و وسط آن را مانند شکل بدوزید

دوخت پادری با پارچه, آموزش درست کردن فرش

این کار را با پارچه های متفاوت ادامه بدهید

دوخت فرش,آموزش تصویری دوخت پادری

تا آخر کار ادامه بدهید

مراحل دوخت پادری گرد,آموزش دوخت پادری

فرش یا پادری گرد شما آماده شده است

منبع : cafemod.ir