بارداری و زایمان | پاسخ به رایج ترین سوالات بانوان سری 11

خلاصه :

کورتاژ چگونه انجام می شود؟

در چه مواردی انجام سقط مجاز است؟

پس از کورتاژ چه مراقبتهائی لازم است؟

کورتاژ تشخیصی چیست و چرا بعد از سقط، انجام می شود؟

چه عواملی می تواند موجب سقط جنین شود؟

علائم سقط جنین چیست؟

کورتاژ چگونه انجام می شود؟

این کار با بیهوشی عمومی یا موضعی قابل انجام است. پزشک دهانه رحم را امتحان می کند تا ببیند به اندازه کافی باز است یا خیر ودر صورت نیاز از باز کننده برای این کار استفاده می کند. معمولا دهانه رحم باوسیله ای باز نگه داشته می شود. در مرحله بعدی با ساکشن محتویات رحم بیرون آوردهمی شود و برای آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود.

در چه مواردی انجام سقط مجاز است؟

در بسیاری از موارد که پزشک اطمینان دارد که ادامه یافتن آبستنی برای جان مادر خطرناک است و یا به سلامت وی صدمه می زند، مانندمواقعی که مادر مبتلا به رماتیسم قلبی است و ادامه آبستنی وضع بیماری او راخطرناکتر می کند، قانون و وجدان پزشکی حکم می کنند که سقط درمانی آن هم با موافقتپدر و مادر یا شوهر و تجویز پزشکان صلاحیت دار انجام گیرد.

در موارد زیر سقط های درمانی مجاز است:

– در مواردی که مادر دارای Rh خون منفی است و پدر Rh مثبتدارد و در سابقه بیمار سقط های مکرر چندین ماهه به همین علت وجود داشته و یا اینکهچندین نوزاد قبل از تولد در داخل شکم تلف شده اند و یا نوزادی که به دنیا آمده بهمرض یرقان و عوارض غیر قابل درمان مبتلا بوده است. در هر حال، با صلاحدید پزشکمتخصص، باز هم قانون حکم می کند که سقط درمانی برای نجات نوزاد انجام گیرد.

– عکس برداری با اشعه X برایدرمان و تشخیص بسیاری از بیماریها به کار می رود. اشعه X، روی سلولهای جنین که در حال تشکیل شدن وتغییر شکل هستند اثر بد می گذارد و بنابراین امکان دارد جنین مادری که در ماههایاولیه در معرض اشعه X قرار گرفته ناقص الخلقهبشود. حال اگر مطمئن باشیم که جنین داخل شکم در شروع حاملگی تحت تأثیر شدید اشعهقرار گرفته و از طرف دیگر متخصص رادیوگرافی این نظریه را تأیید کند، پزشک متخصصزنان اجازه دارد که این جنین را قبل از به ثمر رسیدن با کورتاژ از بین ببرد.

– در بعضی موارد برای خانمهایی که ناراحتی هایروحی و عصبی آنها در موقع حاملگی شدیدتر می شود و یا بعد از زایمان دچار سایکوزهایعصبی می شوند به طوری که بعد ها قادر به نگه داری و پرورش طفل خود نخواهد بود، باتشکیل شورای پزشکی و موافقت پزشک متخصص اعصاب سقط درمانی مجاز است.

– سرخجه در دوران حاملگی: سرخجه یکی از بیماریهای خطرناک و مسری است. مادرانی که در کودکی سرخجه نگرفته اند، اگر در ماههای اولو دوم حاملگی در معرض آبتلای به سرخجه قرار گیرند احتمال این که جنین آنها کور شودو یا مبتلا به عوارض مادرزادی قلب گردد خیلی زیاد است. بنابراین اصل، اگر مطمئنباشیم که مادری در ماههای اولی? حاملگی سرخجه گرفته است، با موافقت شورای پزشکی ورضایت زن و شوهر سقط درمانی انجام می گیرد.

– بعضی مادران، برای رفع کم خوابی و حالت تهوعدوران حاملگی از بعضی قرصها استفاده می کنند؛ در صورتی که تشخیص داده شود اینقرصها به جنین آسیب وارد کرده اند، سقط های درمانی مجاز خواهند بود. سقط جنین بدونمجوز پزشکی و عمدی، غیر قانونی است و در صورتی که این سقط ها توسط اشخاص غیر مطلعو یا با وسایل آلوده انجام گیرند علاوه بر خطرات جانی، گاهی باعث عفونتهای شدیدرحمی می گردد و زن را برای همیشه و یا دراز مدت نازا می کند.

پس از کورتاژ چه مراقبتهائی لازم است؟

بعضی خانم ها بعد از چند ساعت فعالیتهای طبیعی خود را از سر می گیرند و بعضی دیگر نیاز به چند روز استراحت دارند. درد ها یکرامپی شایعند اما معمولا بیشتر از 24 ساعت طول نمی کشند. معمولا چند روز تا 2هفته کرامپ و خونریزی خفیف وجود دارد.

توصیه می شود خانمها تا 2 هفته (یا تا زمانیکه خونریزی متوقف شود) نزدیکی نداشته باشند. معمولا 2 تا 6 هفته بعد، پریود شروعمی شود و بهتر است تا آن زمان از تامپون استفاده نشود. مشخص نیست که تخمک گذاری چهزمانی به وضعیت نرمال بر می گردد، بنابر این توصبیه می شود در اولین نزدیکی از قرصیا سایر روشهای مطمئن جلوگیری از بارداری استفاده شود.

کورتاژ تشخیصی چیست و چرا بعد از سقط، انجام می شود؟

کورتاژ تشخیصی خارج کردن محتویات رحم یابقایای محتویات است و با هدف بررسی نمونه بدست آمده و تشخیص ضایعه در رحم انجام میشود. این عمل معمولا پس از سقط هائی انجام می شود که در سه ماهه اول اتفاق افتادهاند.

در کورتاژ تشخیصی (مانند هر D&C) دو کار انجام می شود: باز کردن دهانه رحم و برداشتن محتویات رحم.

در 50 درصد سقط هائی که قبل از هفته دهمحاملگی اتفاق می افتند معمولا محتویات رحم بدون مشکل خاصی خارج می شود. اما در سقطهای پس از هفته دهم معمولا تمام اجزا حاملگی خارج نمی شوند و لازم است توسط پزشکبیرون آورده شوند. در برخی موارد که لکه بینی یا سایر مشکلات در پی سقط وجود داردنیز برای بررسی وضعیت داخل رحم انجام می شود.

کورتاژ به چه معناست؟

کورتاژ در کلمه یعنی تراشیدن و خارج کردن قسمتی از بافت بدن. بنابراین برای هر قسمتی از بدن که نیاز به خارج کردن بافت یانمونه داشته باشید ممکن است انجام شود. در گفتار مصطلح این کلمه در واقع خلاصهفارسی شدهDilation and Curettage یا D&C است که به معنی اتساع و بیرون آوردن جنین یا بافت داخلی رحم است.

کورتاژ ممکن است به منظور درمان یا تشخیصبیماری رحم انجام شود و تنها یکی از موارد استفاده آن خارج کردن جنین زنده و سقطعمدی است.

روشهای مختلفی برای انجام این کار وجود داردمانند ساکشن یا کورِت. سقط عمدی ممکن است توسط ماما یا پزشک و در شرایط مناسببهداشتی با مراقبتهای لازم انجام شود و یا به دست افراد غیرمتخصص و بصورت غیراصولیباشد. نکته مهم این است که در هر دو صورت ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد. نکتهمهم دیگر این است که کورتاژ با هدف سقط عمدی در اکثر موارد بصورت غیرقانونی بوده وانجام آن توسط افراد غیرمتخصص و در شرایط نامناسب و آلوده می تواند خطرات جدی وحتی تهدیدکننده به دنبال داشته باشد.

چه عواملی می تواند موجب سقط جنین شود؟

به تصور اغلب مردم، عوامل گوناگونی مانند زمین خوردن، برداشتن وزنه های سنگین، کارهای سخت و طاقت فرسا، وارد شدن ضربه به شکم وضربه و فشارهای روانی باعث سقط جنین می شوند. البته جنین ناسالم اگر در محیطینامناسب پرورش یابد، ممکن است تحت تأثیر عوامل یاد شده سقط شود ولی این عقیده کهعوامل فوق باعث سقط جنین سالم می شوند، امروزه مورد قبول پزشکان نیست.

برای اینکه جنین در داخل رحم باقی بماند و بهثمر برسد شرایطی لازم دارد که شامل موارد زیر می شود:  سالم بودن نطفه پدر و مادر تا جنینی که از ترکیبآنها حاصل می شود بی عیب باشد و رشد و نمو کامل کند.  محیطی که تخم در داخل آن پرورش یافته و نمو میکند، بایستی سالم و بدون عیب باشد تا بستری مناسب برای رشد و نمو جنین فراهم گردد.هورمونهای لازم برای نگهداری جنین توسط تخمدانها و جفت به اندازه کافی ترشح بشوند.در صورتی که یکی از شرایط فوق موجود نباشد جنین تهدید به سقط می شود و یا به طورقطع ساقط می گردد.

اگرچه بسیاری از سقط ها علت واضح و مشخصی ندارند ولی بطور خلاصه علل عمده سقط را میتوان یکی از موارد زیر در نظر گرفت:

  1. بنا به عقیده اکثر پزشکان، جنینی که ازنطفه های ضعیف و ناتوان پدر و یا مادر به وجود می آید دیر یا زود از بین می رود وسقط می شود. تشخیص انواع نطفه های ضعیف مرد و تعداد آنها از روی امتحان کامل منیبه دست می آید.

2.گاهی نطفه سالم است، ولی محیطی که جنین در داخل آن زندگی می کند نامساعد است. محیطهای نامساعد برای پرورش و نمو جنین عبارتند از عفونتهای قبلی رحم و تخمدانها،پولیپ و یا فیبروم رحمی، غده های رحمی، نقایص و ناهنجاری های دستگاه تناسلی وتولید مثل مانند کج شدن رحم، دو شاخه بودن رحم و گشاد شدن دهانه رحم. هر یک عواملبالا زمینه را برای سقط جنین آماده می کنند و گاه سبب سقط های مکرر نیز می شوند.

  1. کمشدن هورمونهای نگاهدارنده جنین، به علت ضعف و خوب کار نکردن غدد مترشحه داخلی بدنبه خصوص تخمدانها و جفت، سبب می شود که جنین نتواند به طور کامل رشد و نمو کند ودر نتیجه قبل از این که به ثمر برسد از بین می رود.
  2. اعمال جراحی روی رحم و دهانه آن مخصوصاکورتاژهای متعدد.

5.عفونتهای مزمن مانند سل، سیفیلیس، مالاریا، کم خونی ها و همچنین اختلاف گروه خونیبین پدر و مادر و ناسازگاری Rh جزء عللمهم سقط جنین به شمار می آید.

6.عوامل فرعی دیگر مانند عصبانیت، شوک های روحی شدید و بالاخره کارهای سنگین ومقاربت جنسی زیاد در بارداری های پر خطر.

علائم سقط جنین چیست؟

مهمترین علائمی که هنگام سقط دیده می شود،خونریزی از رحم و درد است:

1.خونریزی رحمی: در شروع سقط، خونریزی اغلب اوقات به صورت لک بینی آغاز می شود ولیطولی نمی کشد که زیادتر می شود و لخته های بزرگ نیز تشکیل می گردد. علت خونریزی،باقی ماندن تکه ای از جفت و یا قسمتی از جنین در داخل رحم است و تا زمانی که اینتکه ها خارج نشده اند، رحم روی خود جمع نمی شود و خونریزی ادامه می یابد.

  1. درد در ناحیه زیر شکم: در موقع سقط جنین،اکثر خانمها از دردهای خفیف زیر شکم شکایت می کنند و این دردها اغلب متناوب است وگاهی از اوقات قولنجی می شود. علت این دردها، انقباض عضله رحم برای خارج ساختن خونو یا لخته داخل آن است و تا زمانی که رحم خالی نشده درد نیز ادامه خواهد داشت.سرنوشت جنین در حال سقط شدن بستگی به زنده بودن و مقاومت آن دارد. تا زمانی کهجنین داخل شکم زنده است امید قطع شدن خونریزی و ادامه یافتن آبستنی وجود دارد ولیاگر جنین مرده باشد، هرگونه کوشش برای نگاهداشتن آبستنی بی ثمر خواهد بود، زیرااگر جنین مرده خود به خود سقط نشود باید آن را با عمل کورتاژخارج کرد. موقعی کهجنین خود به خود سقط می شود، در صورتی که جفت هم با آن خارج شده باشد خونریزی بهوجود نمی آید، ولی همیشه سقط های جنین به این صورت نیست و غالب اوقات، مقداری ازجفت و یا جنین در داخل رحم باقی می ماند و تا زمانی که رحم خالی نشده است خونریزیادامه پیدا می کند. جنین وقتی تهدید به سقط است که دهانه رحم بسته شده وخونریزیرحمی، مختصر و جزئی باشد و مسلما جنین داخل رحم زنده بوده و خونریزی ممکن است بااستراحت بیمار و درمان طبی قطع گردد. سقط جنین وقتی قریب الوقوع و حتمی است کهجنین مرده و دهانه رحم کاملا باز وخونریزی شدید و غیر قابل کنترل باشد.

گرداوری : مجله اینترنتی همراه با علم

منبع : نی نی سایت

 

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است