آشنایی با رشته “روانشناسی بالینی” – “مقطع کارشناسی”

روانشناسی بالینی, رشته روانشناسی بالینی, معرفی رشته روانشناسی بالینی

معرفی رشته روانشناسی بالینی – مقطع کارشناسی

اکثر روان‌ شناسان در رشته روان‌ شناسی بالینی کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است.

روان‌ شناسی بالینی

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌ شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد.

 

 نقش‌های شش‌گانه رشته روان‌شناسی بالینی عبارت است از:

ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است. بیشترین شمار روان‌ شناسان در “رشته روان‌ شناسی بالینی” کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب‌ماندگی ذهنی، کشمکش‌ های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری.

 

انواع روان شناسی بالینی
چهار نوع روان شناسی بالینی وجود دارد: دسته‌ای که برای درمان بیماری با روانپزشکان و روانکاوان اشتراک مساعی می‌کنند و بیشتر به کشف ماهیت بیماری و طرز معالجه یک فرد خاص توجه می‌کنند. دسته بعد روان شناسانی که وقت خود را بطور عمده صرف اندازه گیری خصوصیات افراد بوسیله تستهای روان شناسی می‌کنند. دسته دیگر فعالیتهای دسته اول و دوم را بطور مساوی انجام می‌دهند یعنی هم به تشخیص و هم به درمان می‌پردازند.
دسته آخر روان شناسانی هستند که به تحقیق و آزمایش خصوصیات بیماران روانی علاقه دارند و از طریق تجربی برای کشف علل ، علائم و طرق درمان می‌کوشند. روان شناسان معتقدند که آگاهی از تمام این روشها برای آماده ساختن روان شناسی بالینی ضروری است و روان شناسی بدون آشنایی با آنها نمی‌تواند به نحو موثری انجام وظیفه نماید.

محل انجام وظیفه روان شناسان بالینی
وظایف روان شناسی بالینی متنوع و مختلف است و به موسسه‌ای که روان شناسی در آن کار می‌کند و همچنین به نوع تحصیلات و تعلیمات عملی که داشته است بستگی دارد. برای مثال وظایف روان شناسی بالینی در بیمارستان روانی ممکن است منحصر به تشخیص بیماری از طریق تست باشد یا به روان درمانی بپردازد یا مشغول تحقیقات شود و یا تعلیم عده ای را به عهده بگیرد. روان شناس بالینی ممکن است در مدارس ، مراکز مشاوره کودکان ، زندانها ، بیمارستانها ، دانشگاهها ، پرورشگاهها ، کودکستانها ، وزارت کار ، کارخانه‌ها و انواع دیگر موسسات انجام وظیفه کند.

طول دوره تحصیل رشته روانشناسی
متوسط طول دوره کارشناسی روانشناسی با دو شاخه روانشناسی کودکان استثنائی و روانشناسی عمومی و گرایش بالینی 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 ترم برنامه ریزی شده است ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدهای رشته روانشناسی
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روانشناسی 144 واحد بشرح زیر است:
1-دروس عمومی 23 واحد
2-دروس پایه و اصلی شاخه های عمومی استشنائئ 71 واحد
3-دروس پایه واصلی گرایش بالینی 98 واحد
4- دروس اختصاصی شاخه های عمومی – استثنائی 40 واحد
5- دروس اختصاص گرایش بالینی 13 واحد
6- دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها 10 واحد
– توضیح اینکه مجموع دروس هر یک از شاخه های عمومی و استثنائی و همچنین گرایش روانشناسی  بالینی 144 واحد می باشد.

 

 دروس رشته روانشناسی بالینی

ردیف نام درس (اختیاری) نوع
1 روانشناسی عمومی -1 خیر پایه
2 مبانی فلسفه خیر پایه
3 مبانی جامعه شناسی خیر پایه
4 آمار -1 توصیفی خیر پایه
5 روانشناسی عمومی -2 خیر پایه
6 آمار -2 استنباطی خیر پایه
7 روانشناسی رشد -1 خیر پایه
8 فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد خیر اصلی
9 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی خیر پایه
10 کاربرد کامپیوتروبرنامه ریزی درروشهای آماری بله پایه
11 روانشناسی احساس و ادراک خیر پایه
12 آسیب شناسی روانی -1 روانشناسی مرضی خیر پایه
13 روانشناسی رشد -2 خیر پایه
14 روانشناسی تربیتی خیر پایه
15 متون روانشناسی به زبانهای خارجی -1 خیر پایه
16 روانشناسی فیزیولوژیک خیر پایه
17 روانشناسی اجتماعی خیر پایه
18 روانشناسی مرضی کودک خیر پایه
19 روانشناسی تجربی خیر پایه
20 تاریخچه و مکاتب روانشناسی خیر پایه
21 متون روانشناسی بالینی بزبانهای خارجی-2 خیر پایه
22 انگیزش و هیجان خیر تخصصی
23 اعتیاد – سبب شناسی و درمان آن بله پایه
24 آسیب شناسی روانی-2 روانشناسی مرضی خیر تخصصی
25 روان سنجی خیر پایه
26 شخصیت – مفاهیم و نظریه ها خیر تخصصی
27 بهداشت روانی خیر تخصصی
28 مددکاری اجتماعی بله پایه
29 روش تحقیق در روانشناسی خیر پایه
30 اصول روانشناسی بالینی خیر تخصصی
31 روانشناسی پویایی گروه خیر پایه
32 روانشناسی یادگیری-نظریه ها و آزمایشها خیر تخصصی
33 بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی خیر تخصصی
34 روانشناسی بالینی کودک خیر پایه
35 روانشناسی جنائی بله پایه
36 پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1 خیر تخصصی
37 روانشناسی کودکان استثنایی خیر پایه
38 سمینارمسائل روانشناسی بالینی درجهان وایران خیر تخصصی
39 روانشناسی مشاوره و راهنمائی خیر تخصصی
40 کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی خیر تخصصی
41 کاربرد روشهای مقدماتی درمان مصاحبه درمانی خیر تخصصی

 

  منابع :
um.ac.ir
daneshnameh.roshd.ir

beytoote.com

fa.wikipedia.org