میتونید از تزیین موز به شکل دلفین برای جشن های تولد ، عقد و مهمانی های خودمانی استفاده کنید.

تزیینش هم خیلی سادس.مطابق تصاویر انجام بدید.

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

برش موز به شکل دلفین از ساده ترین برش هاست . با هم تماشا کنیم .

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

تزیین موز,تزیین موز به شکل دلفین

منبع : aftab92.mihanblog.com