پستهای اخیر

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی بتامتازون

(نام تجاری: Celestone) گروه دارویی: گلکوکورتیکوئید (کورتون) گروه درمانی: ضد التهاب , مهار ایمنی شکل دارویی: قرص و آمپول مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم موارد مصرف: التهاب شدید و مهار سیستم ایمنی , نارسایی…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی بتاهیستین

(نام تجاری: Betaserc) گروه دارویی: گروه هیستامینی گروه درمانی: ضد سرگیجه شکل دارویی: قرص 8 میلی گرمی موارد مصرف: حملات سر گیجه (بیماری منییر) که با حملات سرگیجه توام است. میزان مصرف: ابتدا 16 میلی گرم از راه خوراکی 2 تا 3 بار در روز…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی بتاکاروتن

(نام تجاری: Solatene) گروه دارویی: پرو ویتامین A گروه درمانی: محافظت پوست شکل دارویی: کپسول مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم موارد مصرف: کمبود ویتامین A , مهار واکنش های ناشی از حساسیت به نور میزان مصرف: 16 تا…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی کلومیفن

(نام تجاری: Clomid) گروه دارویی: آنتی استروژن گروه درمانی: تحریک تخمک گذاری شکل دارویی: قرص 50 میلی گرمی مصرف در دوران حاملگی: کاملا غیر مجاز موارد مصرف: درمان نازایی و نا رسایی تخمدان , در موارد تشخیص عملکرد تخمدان به کار می رود.…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی کولفوسریل

(نام تجاری: Exosurf Neonatal) گروه دارویی: سورفاکتانت ریوی گروه درمانی: ضد نارسایی ریه (نوزادان) شکل دارویی: محلول در تراشه مجاری هوایی (نای) نوزادان نارس تزریق می شود. موارد مصرف: درمان و پیشگیری از خطر ناتوانی تنفسی در نوزادان به…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی سیکلوفسفامید

(نام تجاری: Endoxan) گروه دارویی: آلکیله کننده گروه درمانی: ضد سرطان شکل دارویی: تزریقی و قرص مصرف در دوران حاملگی:غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل موارد مصرف: درمان سرطان های لنفوم , اوسمی , سرطان تخمدان , پستان و در بیماری…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی سیکلو پنتولات (چشمی)

(نام تجاری: Cyclogyl) گروه دارویی: آنتی کولینرژیک (آمین ها) گروه درمانی: گشاد کننده مردمک شکل دارویی: قطره 1% چشمی مصرف در دوران حاملگی:احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم موارد مصرف: برای آماده سازی چشم برای معاینه چشم پزشکی میزان…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی کومارین

(نام تجاری: Lodema) گروه دارویی: کومارین ها گروه درمانی: ضد انعقادی شکل دارویی: قرص 100 میلی گرمی موارد مصرف: ادم و تورم لنفاوی در بیماری های فیلاریازیس و پس از عمل جراحی برداشتن پستان (ماستکتومی) میزان مصرف: یک قرص در روز به مدت…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی کرومولین سدیم

(نام تجاری: Intal) گروه دارویی: کرومون ها گروه درمانی: ضد آسم و آلرژی شکل دارویی: اسپری و محلول برای نبولایزر , کپسول مصرف در دوران حاملگی:مجاز به استفاده موارد مصرف: پیشگیری از علائم آسم , علائم آلرژی , تنگی مجاری بزرگ هوایی میزان…

دارونامه | موارد مصرف و عوارض داروی کوتریموکسازول

(نام تجاری: Bactrim) گروه دارویی: سولفونامید ( اسید آمینه دی آلانین) گروه درمانی: ضد باکتری ( آنتی بیوتیک) شکل دارویی: محلول ( پودر ) - قرص - تزریقی مصرف در دوران حاملگی: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم ( در 2 - 3 ماهه آخر ممنوع)…
loading...
***
loading...